Blogi

Mida on teil vaja teada haavatavuse hindamisest

Mida on teil vaja teada haavatavuse hindamisest

Nagu termin viitab, on haavatavuse hindamine süsteemi haavatavuste tuvastamise ja klassifitseerimise protsess. See hõlmab mis tahes hindamist alates arvutisüsteemidest kuni võrgutaristuteni. Haavatavuse hindamise eesmärk on teavitada asjassepuutuvat osapoolt ohtudest tema süsteemidele ja sellest, millised on võimalikud ennetusmeetmed.

Loe lisaks →

Mida pead teadma Acunetix’ist

Mida pead teadma Acunetix’ist

Ettevõtte turvalisus on küsimus, millesse ei tohiks suhtuda ükskõikselt. Teame juba, kui hinnaliseks on küberturvalisus tänapäeva ühiskonnas muutunud. Kommertsturul pakutakse küberrünnetega võitlemiseks mitmeid töövahendeid. Kuid mis on Acunetix? Mida see teeb? Järgnevalt ülevaade sellest, mida teil tasub teada.

Loe lisaks →

Mida tähendab ettevõttele küberkaitse?

Mida tähendab ettevõttele küberkaitse?

Küberturvalisus ja küberründed – tavamõtlemises seostuvad need mõisted endiselt millegi kauge ja militaarsega, mis keskmist ettevõtet ja inimest ei puuduta. Tegelikkus on aga hoopis teistsugune: rünnatakse ikkagi täiesti tavaliste omanike arvuteid ja süsteeme, varastatakse andmeid, krüpteeritakse kõvakettaid ja esitatakse lunavaranõudeid. Need on riskid mida iga ettevõte peaks endale teadvustama ja tegelema küberkaitse kaudu nende ennetamisega, et vältida rünnakust tekkida võivat kahju.

Loe lisaks →

Läbistustestimine

Läbistustestimine

Ei ole saladus, et tehnoloogia areneb ülikiiresti. Tänases ühiskonnas on tehnoloogia muutunud oluliseks osaks meie igapäevaelust. Osaliselt tähendab see, et küberturvalisus on kaasaegses keskkonnas samuti muutumas üha olulisemaks elemendiks. Kuid küberturvalisusel on mitmeid tahke. Üheks neist on läbistustestimine.

Loe lisaks →

Küberturvalisuse algteadmised

Küberturvalisuse algteadmised

Enne miks küsimuse juurde asumist, on oluline mõista, mis. Mida küberturvalisus endast kujutab? Üldiselt tähendab see ettevõtte tasandil digitaalseadmete ja võrkude, riist- ja tarkvara kaitset pahatahtlike rünnakute eest. Kuid praktilises mõttes tähendab küberturve sama kontseptsiooni ka üksikisiku tasandil. Ohustatud ettevõtte server on seotud sama küberturvalisuse kontseptsiooniga, nagu juhtum, kus keegi tungib koduarvutisse.

Loe lisaks →