Haavatavuste haldamine

Küberturvalisus pole enam pelgalt äristrateegia, vaid organisatsiooni oluline osa. Praegune COVID-19 pandeemia on vaid kiirendanud parema küberturvalisuse vajadust ettevõtluskeskkonnas.

Üks oma turvalisuse mõistmise põhiaspekte on teadmine, mida oma organisatsioonis otsida. Siin tuleb mängu haavatavuste hindamine. Ent haavatavuste hindamine aitab turvaaugud ja muud puudused ainult leida. Oluline on see, mida te avastatud haavatavuste vältimiseks teete. Vastuse annab haavatavuste haldamine.
Mis on haavatavuste haldamine?

CSO Online'i andmetel on "haavatavuste haldamine haavatavuste juhtimine tasemel, kus parandusi saab teha sagedamini ja tõhusamalt". See on olemasolevate turvaaukude tuvastamise, hindamise ja neist teavitamise protsess. Eesmärk on lahendada praeguse turvataseme hoidmiseks vajalikud nõrgad kohad. Lisaks vähendab ulatuslik haavatavuste haldamise mehhanism organisatsiooni võimalike küberrünnakute ulatust.

Haavatavuste haldamine algab hindamisest. Protsessis kasutatakse selliseid tööriistu nagu haavatavuse skannerid. Ettevõtte olemasolevates süsteemides ja protsessides otsitakse lünki. Seetõttu on soovitatav seda teha võimalikult põhjalikult ja ulatuslikult. Kui hindamine on tehtud, järjestatakse haavatavused tavaliselt riskitaseme alusel. See muutub aga keeruliseks, kui haavatavuste arv on väga suur.

Seetõttu on oluline koostada haavatavuste kohta põhjalik aruandlus ja tagada, et haavatavuste haldamise protsess oleks pidev.

Miks on haavatavuste haldamine ettevõttele oluline?

Ennetavad meetmed tuleb tarvitusele võtta alati, kui turvaaugud avastatakse. Vastasel juhul hiilivad ründajad läbi lünkade ja seavad teie süsteemi ohtu enne, kui te reageerida jõuate. Seega, mida kiiremini ja põhjalikumalt oma haavatavuste haldamise metoodika paika panete, seda parem.

Üks 2019. aasta aruanne väidab, et iga kolmas rikkumine leidis aset parandamata haavatavuse tõttu. Tõhus haavatavuste haldamine oleks võinud need rikkumised ära hoida.

Võtame näiteks 2017. aasta WannaCry haavatavuse. Tegemist oli krüpto-lunavaraga, mis hoidis põhimõtteliselt kasutajate faile pantvangis, et nende eest lunaraha makstaks. Lisaks rünnati vanade Windowsi süsteemide olemasolevat haavatavust. WannaCry mõjutas süsteeme enam kui 100 riigis kogu maailmas. Inglismaa riiklik tervishoiuteenistus kaotas rünnaku tõttu väidetavalt koguni 92 miljonit naela.

Kas see oleks aga võimalik, kui oleks viidud läbi põhjalik haavatavuste haldamine. Turvaauk oli olemas juba mitu kuud enne rünnakut. Seega avastaks põhjalik haavatavuste hindamine puuduse. Järgnev haavatavuste haldamise protsess parandaks selle, kaitstes nii ettevõtte varasid.

Haavatavuste haldamise protsess

Oluline on märkida, et haavatavuste haldamine ei ole ühekordne protseduur. Pigem on protsess pidev ja seda tuleb regulaarselt läbi viia. See tagab uue haavatavuste kiire avastamise ja kõrvaldamise. Haavatavuste haldamine koosneb mõnedest olulistest etappidest.

 1. Ettevalmistus
  • Tuleb määratleda haavatavuste hindamise protsessi ulatus.
  • Tuleb korraldada ettevõtte varad ja süsteemid.
  • Määratleda, millist tüüpi skaneerimist kasutada.
  • Koguda kõik varad, mis vajavad hindamist.
  • Kategoriseerida varad vastavalt olulisusele ja iga kasutaja juurdepääsu tasemele.
 2. Hindamine
  • Selles etapis toimub haavatavuste skaneerimine.
  • Kõik haavatavuse kontrollimise käigus ilmnenud probleemid / puudused tuleb registreerida.
  • Valepositiivsete tulemuste vältimiseks on oluline tagada, et kõik andmed saadakse usaldusväärsetest allikatest.
 3. Aruandlus
  • Kogutud andmed jagatakse struktureeritult raportitesse.
  • Nõutavate aruannete tüübid sõltuvad tavaliselt kindlaksmääratud ulatusest, IT-osakonna ja ettevõtte juhtkonna nõudmistest.
  • Kui riskid ja haavatavused on kindlaks tehtud, tuleb need seada tähtsuse järjekorda.
  • Aruannetes kirjeldatakse üksikasjalikult haavatavusi ja asjakohaseid meetmeid nende kõrvaldamiseks.
 4. Heastamiskava
  • Eesmärk on haavatavusi jälgida ja neid vastavalt hallata.
  • Vastavad osakonnad analüüsivad teostatavaid heastamismeetmeid ja jälgivad neid.
  • Ettevõte teeb vajalikes lõikudes parandused.
  • Tegemist on pideva protsessiga, kuna ilmneb uusi haavatavusi.
 5. Kontrollimine
  • Pärast haavatavuse parandamist tuleb parandused üle kontrollida.
  • Aitab säilitada haavatavuste haldamise protsessi läbipaistvust ja usaldusväärsust.
  • Lõppeesmärk on vähendada võimalusi, mille kaudu ettevõtet saab rünnata.
Kuidas saab C-YBER teid aidata

Nüüd mõtlete tõenäoliselt, kuidas haavatavuste haldamisega alustada. C-YBER-is on kogenud spetsialistide meeskond, kes vastab teie konkreetsetele nõudmistele. Meie haavatavuste haldamise teenused* tagavad, et teie organisatsioon saab parimat haavatavuste haldust. Praegu pakub C-YBER kolme paketti. Potentsiaalsed kliendid saavad valida ühe järgmistest võimalustest.

Tõhusa haavatavuste haldamise protseduuri üks peamisi panustajaid on informatiivsete aruannete koostamine, mis aitavad organisatsiooni küberturvalisuse nõuetes paremaid otsuseid vastu võtta. Seetõttu pakub üks C-YBER-i haavatavuse haldamise pakettidest klientidele "Igakuist haavatavuste hinnangut ja arendaja aruannet". Arendaja aruanne kirjeldab üksikasjalikult kogu vajalikku teavet haavatavuste ja soovitatud toimingute kohta.

Nagu varem mainisime, on haavatavuste haldamine pidev protsess. Seetõttu on oluline regulaarselt läbi viia haavatavuste haldust, et tegeleda olemasolevate või uute haavatavustega. Teine C-YBER-i haavatavuste haldamise pakett sisaldab "Igakuist haavatavuse hindamist ja konsulteerimist". Siin hinnatakse põhjalikult kõiki ettevõtte kogu haavatavusi. Sellele järgneb konsultatsioon, kus meie ekspertrühm nõustab ja soovitab teie ettevõttele parimat lahendust haavatavuste likvideerimiseks.

Viimane, kuid mitte vähem oluline on pakett „Igakuine haavatavuste hindamine ja parandamine”. Nagu viidatud, viib C-YBER organisatsioonis läbi igakuise haavatavuste hindamise ja meie meeskond parandab need, tagades optimaalsed küberturvalisuse standardid.

Sellega olete saanud ülevaate haavatavuste hindamisest. Kui teie ettevõte otsib elujõulist haavatavuste haldamise lahendust, siis teate, mida teha. Võite meile kirjutada e-posti aadressil info@c-yber.ee või helistada telefonil (+372) 602 3532.