Küberturvalisuse alased konsultatsioonid

Pole saladus, et vajadus küberturvalisuse järele kasvab tehnoloogia arenedes üha enam. Ent sageli ei pruugi organisatsioonidel olla turvalisusesse investeerimiseks vajalikke oskusi ega ressursse.

Iga ettevõte seisab vastamisi erinevate küberturvalisuse väljakutsetega. Sellepärast on oluline mõista, mis on organisatsiooni küberturvalisuse strateegia seisukohalt prioriteetne.

Võiks arvata, et praeguses kaugtöö olukorras võib küberturvalisuse nihutada tahaplaanile. Miks? Sest töötajad ei tegutse enam kontorikeskkonnas. Tegelikult tuleks asuda täiesti vastupidisele seisukohale. Fakt, et inimesed teevad kaugtööd, tekitab kogu organisatsioonis hoopis suuremaid turvaauke. Isiklikud seadmed ei pruugi olla turvaliseks tööks optimeeritud. Side ei pruugi olla turvaline. Töötajad võivad oma kodus mugavalt eirata ohutusmeetmeid. Seetõttu tuleb turvalisust praegust töökeskkonda arvestades veelgi rõhutada.
Milleks vajavad ettevõtted küberturvalisuse alast konsultatsiooni?

  Accenture hinnangul on järgmise 5 aasta jooksul küberturvalisusega seotud kulud 5,2 triljonit dollarit. See tähendab, et küberturvalisuse tähtsus ainult kasvab. Arvestades seda, kui ambitsioonikad on küberrünnakud, ei tohiks see olla üllatav. Täna ei lange ohvriks mitte ainult suured ettevõtted, vaid ka väiksemad organisatsioonid. Tegelikult nähtub mõnest uuringust, et küberrünnakute suuremaks eesmärgiks võivad olla hoopis väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted.

CNBC mainib, et 43% veebirünnakutest on suunatud väikeettevõtetele. Võrreldes suurte ettevõtetega võivad küberrünnaku tagajärjed nendele ettevõtetele olla kohutavad. Küberrünnaku hind võib olla suurem rünnaku enda kahjust. Kui võtta arvesse mõju ettevõtte kaubamärgi väärtusele ja firmaväärtusele, uurimiskuludele, juriidilistele tasudele jne, võib hind kujuneda liiga kõrgeks.

Siiski pole harvad juhud, kui ettevõtted pisendavad küberturvalisuse tähtsust. Keeper Security 2019. aasta aruande kohaselt usub peaaegu 66% 500 väikeettevõtte juhist, et küberrünnak on ebatõenäoline. See tähendab, et üldiselt puudub küberturvalisuse alane planeerimine. Ettevõtetel ei ole küberrünnaku ennetamise kava ega turvapoliitikat. Juhtidel ei pruugi olla isegi ettekujutust küberturvalisusest.

Aruandes märgitakse ka, et 73% vähem kui 1 miljoni dollarise aastatuluga VKE-dest usub, et tõenäoliselt ei lange nad küberrünnaku ohvriks. “Oleme liiga väikesed, liiga uued, liiga ebameeldivad, et neid sihtida,” on üldsuses levinud suhtumine. Pole mõistlik arvata, et teie digitaalsed tegevused on ründajatele nii ebahuvitavad, et võite neid ignoreerida. Tegelikult võib kaitsest loobumine muuta teid suuremaks sihtmärgiks.

Seetõttu on ettevõtjate jaoks äärmiselt oluline kasutada turvalisuse tagamiseks küberturbe alast nõustamist. See, et teema on teile võõras või tundub liiga kulukas, ei tohiks saada takistuseks ettevõttes kõikehõlmava küberturvalisuse strateegia rakendamisel.

Mis on küberturvalisuse alane konsultatsioon?

Küberturbealane nõustamine hõlmab sõltuvalt ärinõuetest mitmesuguseid protseduure. Need nõustamisteenused võivad varieeruda alates pahavara ennetamisest ettevõtte võrkudes kuni intellektuaalomandi kaitsmiseni. Kuid lihtsalt öeldes - küberturbe konsultant hindab olemasoleva süsteemi infrastruktuur puudusi. Seega on oluline, et konsultandid omaksid oma ülesannete täitmiseks vajalikke teadmisi. Ideaaljuhul on küberjulgeoleku eksperdil põhjalikud teadmised ja kogemused paljudes valdkondades, sealhulgas haavatavuste hindamine, läbistustestimine, krüpteerimistehnikad, programmeerimine, kodeerimipraktikate ja eetiliste häkkimispõhimõtete tundmine jne. Muidugi ulatuvad oskused tehnilistest võimalustest kaugemale. Näiteks on oluline olla hea suhtleja, kui analüüsitakse ettevõtte haavatavust suhtlusrünnete osas.

Protsessile järgneb turvapuuduste likvideerimise kava väljatöötamine, et tagada loata juurdepääsu või andmete muutmise vältimine. Konsultandid arutavad need küsimused läbi kõigi ettevõtte asjassepuutuvate sidusrühmadega, et saada täielik ülevaade organisatsiooni turvaprotseduuridest ja sellest, mida tuleb muuta.

Tavaliselt annavad konsultandid soovitusi, lähtudes olemasolevatest parimatest tavadest. Pakutavad lahendused sõltuvad paljudest kaalutlustest, näiteks:

  • Riistvara parandamine.

  • Olemasoleva IT-osakonna oskuste parandamine turvalisuse probleemide lahendamiseks.

  • Tervikliku turbepoliitika tagamine kogu organisatsioonis.

  • Eelarve jaotamine.

  • Ennetustegevused tulevaste probleemide vältimiseks.

C-YBER saab teid aidata!

C-YBER saab teid aidata, olgu tegu haavatavuste hindamise või läbistustestidega. Kuid mõnikord ei pruugi te olla kindel selles, mis teie ettevõttel küberturvalisuses vajaka jääb. Just siin vajate eksperdi nõu. Võtke meiega lihtsalt oma nõudmistega ühendust ja meie ekspertide paneel pakub teile hea meelega küberturbealaseid nõustamisteenuseid. Niisiis, ärge enam oodake, helistage meile telefonil (+372) 602 3532 või saatke e-kiri aadressil info@c-yber.ee. Mure ettevõtte küberturbe uuendamise pärast peaksid olema minevik!