Ohtude hindamine

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

Haavatavuse hindamine on süsteemi, näiteks arvutivõrgu või tarkvararakenduse haavatavuste tuvastamise, kvantifitseerimise ja tähtsuse järjekorda seadmise protsess. Haavatavuste hindamisega seotud sammud hõlmavad tavaliselt järgmist.

 1. Avastamine: Määrake kindlaks kõik hindamisele kuuluvad varad, näiteks süsteemid, rakendused ja võrguseadmed.
 2. Haavatavuse skaneerimine: Kasutage automatiseeritud vahendeid tuvastatud varade skaneerimiseks teadaolevate haavatavuste leidmiseks.
 3. Analüüs: Vaadake läbi haavatavuse skaneerimise tulemused, et määrata kindlaks iga haavatavuse võimalik mõju ja seada need riskitaseme alusel tähtsuse järjekorda.
 4. Aruandlus: Koostage aruanne, mis võtab kokku hindamise tulemused, sealhulgas tuvastatud haavatavused ja soovitatavad parandusmeetmed.
 5. Parandamine: Rakendage soovitatud meetmed tuvastatud nõrkuste kõrvaldamiseks.
 6. Kontrollimine: Kontrollige, et parandusmeetmed on olnud tõhusad nõrkuste kõrvaldamisel või leevendamisel.
 7. Hooldamine: Pidev süsteemide jälgimine, et hoida neid ajakohasena ja säilitada turvataset.

Pange tähele, et need sammud võivad erineda sõltuvalt kasutatavast konkreetsest hindamismetoodikast, kuid üldiselt hõlmavad need haavatavuse hindamise põhiprotsessi.

Haavatavuse hindamise tulemused hõlmavad tavaliselt järgmist

 1. Aruanne, milles esitatakse kokkuvõte hindamise tulemustest, sealhulgas loetelu tuvastatud haavatavustest, nende võimalikest mõjudest ja soovitatud parandusmeetmetest.
 2. Prioritiseeritud loetelu haavatavustest, mis on järjestatud nende riskitasemete järgi ja mida saab kasutada parandusprotsessi suunamiseks.
 3. Loetelu soovitatud parandusmeetmetest, näiteks tarkvaraparandused, konfiguratsioonimuudatused või protsessiparandused, et kõrvaldada tuvastatud haavatavused.
 4. Kokkuvõte kasutatud hindamismetoodikast, sealhulgas hindamise läbiviimiseks kasutatud vahendid ja tehnikad.
 5. Loetelu hindamisel tuvastatud valepositiivsetest või valenegatiivsetest tulemustest.
 6. Loetelu kõigist hindamise käigus tuvastatud nõuetele vastavuse probleemidest ja soovitustest nende lahendamiseks.
 7. Loetelu testitud turvakontrollidest ja nende testide tulemustest.
 8. Üksikasjalik tehniline dokumentatsioon tuvastatud haavatavuste ja nende kõrvaldamise sammude kohta, et IT-meeskond saaks neid mõista ja rakendada.

Oluline on märkida, et tulemused varieeruvad sõltuvalt kasutatavatest konkreetsest hindamismetoodikatest ja organisatsiooni nõuetest.

Haavatavuse hindamise projekti lõpule viimiseks kuluv aeg võib erineda sõltuvalt projekti ulatusest ja keerukusest. Haavatavuse hindamise kestust võivad mõjutada järgmised tegurid: võrgu suurus ja keerukus, hinnatavate süsteemide ja rakenduste arv ning ressursside ja personali kättesaadavus.

Tavaliselt võib haavatavuse hindamine võtta aega mõnest päevast kuni mitme nädalani. Oluline on märkida, et haavatavuse hindamist tuleks teha regulaarselt, et tagada organisatsiooni süsteemide ja andmete pidev turvalisus.