Feature Category: IT and Startup

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

ISO 27001 ISMS

ISO 27001 on standard, mis kirjeldab nõudeid infoturbe juhtimissüsteemile (ISMS). ISMS on poliitikate ja menetluste raamistik, mis aitab organisatsioonidel hallata oma tundlikku ja väärtuslikku infovara süstemaatiliselt ja turvaliselt.

Standard

Küberturvalisuse lahendused

Lisaks neile leidub veel hulgaliselt spetsiaalseid küberturvalisuse lahendusi, kusjuures pidevalt arendatakse uusi, et reageerida küberjulgeoleku maastikul arenevatele ohtudele ja väljakutsetele. Küberturvalisus on pidev protsess, mis vajab pidevat hindamist ja uuendusi, et ohtude eest tõhusalt kaitsta. Küberturvalisuse lahenduse juurutamine toimub tavaliselt mitmeastmelise protsessina See tagab igakülgse arusaamise olemasolevast turvalisuse olukorrast ja võimaldab lahendust tõhusalt rakendada. Toome

Standard

Digitaalne kohtuekspertiis

Digitaalne kohtuekspertiis, tuntud ka kui arvutiekspertiis, on kohtuekspertiisi haru, mis hõlmab elektrooniliste tõendite kogumist, säilitamist, analüüsimist ja esitamist kohtumenetlustes. See hõlmab andmete uurimist ja taastamist digitaalseadmetest, võrkudest ja digitaalsetelt andmekandjatelt, tegevuse eesmärk on avastada ja analüüsida kuriteo või küberntsidendiga seotud teavet. Digitaalse kohtuekspertiisi spetsialistid, keda nimetatakse digitaalse kohtuekspertiisianalüütikuteks või uurijateks, kasutavad erilisi tehnikaid ja tööriistu,

Standard

Küberturvalisuse intsidendile reageerimine

Küberturvalisuse intsidendile reageerimine on protsess, mille käigus organisatsioon tegeleb turvarikkumise või küberrünnaku (mida nimetatakse ka turvaintsidendiks) tagajärgedega.Juhtumitele reageerimise eesmärk on olukorra käsitlemine viisil, mis piirab kahjusid, vähendab taastumisaega ja -kulusid ning leevendab negatiivset mõju organisatsiooni tegevusele võimainele. Intsidentidele reageeritakse tavaliselt mitmes etapis Sageli sisaldavad need aga järgmist Tuleb meeles pidada, et intsidendile reageerimise eesmärk ei

Standard

API-de turvalisuse hindamise

API (Application Programming Interface = rakendusliides) turvalisuse testimine viitab API-de turvalisuse hindamise ja tagamise protsessile. API-d on liidesed, mis võimaldavad erinevatel tarkvarasüsteemidel üksteisega suhelda ja vastastikku toimida. Nende kaudu saavad rakendused andmeid ja funktsioone jagada, muutes API-d kaasaegse tarkvaraarenduse oluliseks osaks. API-de turvalisuse testimine hõlmab API-de rakenduste haavatavuste ja nõrkuste hindamist, et vältida võimalikke turvarikkumisi

Standard

Läbistustestimine

Läbistustestimine, mida tuntakse ka kui “pen-testimine”, on simuleeritud küberrünnak arvutisüsteemi, võrgu või veebirakenduse vastu, et testida selle kaitset ja tuvastada haavatavusi, mida ründaja võiks ära kasutada.

Standard

Ohtude hindamine

Haavatavuse hindamine on süsteemi, näiteks arvutivõrgu või tarkvararakenduse haavatavuste tuvastamise, kvantifitseerimise ja tähtsuse järjekorda seadmise protsess.

Standard

Tarkvara turvalisus

Turbetehnoloogia rakendamine on protsess, mille käigus kavandatakse ja ehitatakse tarkvarasüsteeme turvalisust silmas pidades, et vältida või leevendada võimalikke haavatavusi ja ohte.