Miks on teenustarkvara läbistustestimine oluline

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

Tarkvara pakkumine teenusena (ingl k Software as a Service, SaaS), pilvepõhine kasutajatele tarkvara pakkumise meetod, on kujunenud Internetis rakenduste ja teenuste tarbimisel põhiliseks mudeliks. Kuigi SaaS-il on vaieldamatult suuri eeliseid, toob see pilvepõhine mudel kaasa ka uusi ohte, eriti küberturvalisuse osas.

Kuna SaaS-i rakendustes käsitletakse tundlikke kasutajaandmeid ja kriitilisi äriprotsesse, peavad organisatsioonid esimeses järjekorras tagama küberturvalisuse. SaaS-platvormide turvalisuse säilitamisel ja haavatavuste tuvastamisel mängib olulist rolli läbistustestimine.

Mis on läbistustestimine

Läbistustestimine on küberturvalisuse tagamine ennetavate meetmetega. Nende hulka kuuluvad süsteemi või võrgu vastu suunatud reaalsete küberrünnakute simuleerimine, mille eesmärk on paljastada võimalikud haavatavused. Selle protsessi käigus hindavad turvaspetsialistid SaaS-platvormi hetketurvalisust, püüdes ära kasutada selle nõrkusi. Läbistustestimise peamine eesmärk ei ole mitte ainult haavatavuste tuvastamine, vaid ka soovituste andmine turvainfrastruktuuri tugevdamiseks.

SaaS-platvormide läbistustestimine kujutab endast tavaliselt serveri konfiguratsioonide ja pilvemajutuse, autentimise turvalisuse, andmete krüptimise ja ka kolmandate osapoolte integratsioonide turvalisuse testimist.

Miks on läbistustestimine oluline

Haavatavuste tuvastamine

SaaS-platvormid on keerulised ökosüsteemid, mis koosnevad erinevatest komponentidest, sealhulgas serveritest, andmebaasidest, API-dest ja kasutajaliidestest. Nende komponentide ja tehniliste lahenduste haavatavuste tuvastamine on vajalik selleks, et pahategijad ei saaks neid nõrkusi küberrünnakute korraldamiseks ära kasutada.

Läbistustestimine hindab süstemaatiliselt nende elementide turvalisust, otsides turvaauke, mida saaks volitamata juurdepääsu saamiseks, andmete terviklikkuse kahjustamiseks või teenuse kättesaadavuse häirimiseks ära kasutada. See hõlmab mitmesuguste komponentide, nagu veebirakendused, pilv, lähtekood, kolmandate osapoolte integratsioonid, seadmed, API-d ja tulemüürid, testimist.

Häkkeri kombel tegutsedes ja erinevaid rünnakustsenaariume simuleerides avastavad läbistustestijad haavatavused, mis tavapäraste turbeanalüüside käigus ei pruugi ilmneda. See ennetav lähenemine aitab organisatsioonidel olla võimalikest ohtudest sammu võrra ees ja tagab piisavalt tugevad turvameetmed keerukamate rünnakute üleelamiseks.

Vastavusnõuded

Mõnel tegevusalal, eriti neis, kus tuleb tegeleda tundlike kliendiandmete ja teabega, nagu tervishoid, rahandus ja õigusteenused, kehtivad ranged vastavusnõuded. Nõuetele mittevastavuse korral võivad organisatsioone tabada tõsised tagajärjed, näiteks võivad nad saada juriidiliselt karistada või kahjustuda nende maine.

SaaS-i pakkujatel tuleb läbistustestimine sageli läbida kohustusliku vastavusnõudena. Korraldades regulaarselt läbistustestimist, näitavad SaaS-i pakkujad, et nad säilitavad kasutajaandmete jaoks turvalise keskkonna. See mitte ainult ei aita täita regulatiivseid nõudeid, vaid sisendab ka usaldust tarbijates ja klientides, kes platvormidele oma andmeid usaldavad.

Klientide usalduse kaitsmine

Tänapäevasel digiajastul usaldavad kasutajad, kelleks võivad olla üksikisikud või ettevõtted, oma delikaatsete andmete salvestamise, töötlemise ja haldamise SaaS-i platvormide hoolde. Kui toimub turvarikkumine, võib see usalduse kiiresti hävitada ja sellel on organisatsioonile pikaajalised tagajärjed. Siin tulebki klientide usalduse kaitsmiseks ennetava meetmena mängu läbistustestimine, mis aitab turvanõrkusi tuvastada ja kõrvaldada enne, kui neid ära kasutatakse.

Kui kasutajad on SaaS-i platvormi turvalisuses kindlad, jätkavad nad platvormi kasutamist ja soovitavad seda ka teistele. Seetõttu pole investeering läbistustestimisse mitte ainult investeering turvalisusesse, vaid ka SaaS-i äri kasvu ja jätkusuutlikkusse.

Kaitse arenevate ohtude eest

Kuna ründajad kasutavad turvameetmetest läbitungimiseks üha keerukamaid võtteid, muutuvad küberrünnakud üha komplitseeritumaks ja sagedasemaks. 2022. aastal kasvas küberrünnakute arv maailmas 38%. Järjepidev läbistustestimine peab uusimaid ründemeetodeid jäljendades nende muudatustega sammu ja tagab SaaS-i platvormide vastupidavuse uutele ohtudele.

Hinnates ja värskendades turvameetmeid regulaarselt vastavalt läbistustestimise tulemustele saavad SaaS-i pakkujad luua dünaamilise kaitsestrateegia, mis kaitseb neid uute küberrünnakute eest. Selline kohanemisvõime on eriti oluline, kuna küberjulgeoleku maastik muutub pidevalt ja paigalseisul võivad olla tõsised tagajärjed.

Alusta läbistustestimist C-YBER-iga

Kuna SaaS-i valdkond pidevalt areneb ja muutub, ei ole SaaS-i platvormide läbistustestimise olulisust võimalik üle tähtsustada. SaaS-platvormid töötlevad tundlikke andmeid ja on digitaalse äritegevuse jaoks kriitilise tähtsusega, seetõttu vajavad need ka väga tugevaid turvameetmeid. SaaS-i pakkujad peavad tunnistama, et küberturvalisusse investeerimine, sealhulgas korrapärane läbistustestimine, ei ole lihtsalt regulatiivne nõue, vaid strateegiline kohustus.

Meie C-YBER-is pingutame koos klientide ja ettevõtetega selle nimel, et pakkuda neile kõige arenenumaid küberturvalisuse lahendusi, sealhulgas regulaarset läbistustestimist ja kaitsta neid ohtude eest. Võtke juba täna ühendust, et saada küberjulgeoleku küsimustes meie ekspertide meeskonnalt abi!

Kasutatud pilt: ChiaJo